پاداش به سوت‌زنان شهرداری تهران

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به سرانجام طرح پیشنهادی شورا برای سوت‌زنی تخلفات در شهرداری تهران، از تدوین آیین‌نامه «جامع حمایت و صیانت از گزارشگران فساد در شهرداری تهران» در کمیسیون‌های مشترک داخلی شورا خبر داد.