پچ‌پچ‌های متهمان تحت تعقیب در دادسرا کار دستشان داد

«تا لو نرفته‌ایم بهتر است دادسرا را ترک کنیم. اینجا ماندنمان به صلاح نیست.» 2متهم تحت تعقیب زمانی که مخفیانه برای پیگیری پرونده قتل و آدم‌ربایی راهی دادسرای جنایی تهران شده بودند، با گفتن این جملات به هم قصد خروج از دادسرا را داشتند غافل از اینکه فردی که در نزدیکی‌شان ایستاده، یکی از مأموران امنیتی دادسراست.