15
شنبه 21 تیر 1399
شماره 7984
سبک زندگی
123
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با شما، برای شما

می‌خواستم نکته‌ای را به شما یادآوری کنم و آن اینکه همانطور که می‌گویند به اندازه تعداد انسان‌ها راه رسیدن به خدا وجود دارد، به اندازه انسان‌ها نیز سبک زندگی وجود دارد و هر کس در طول زندگی خود ممکن است و می‌تواند سبک زندگی مختلفی را انتخاب کند که تا حد زیادی به روحیات و توانایی‌ها و سیر رشد افراد بستگی دارد. انتخاب سبک زندگی نمی‌تواند اجباری باشد و باید افراد در انتخاب آن آزاد باشند چرا که طبیعتا انسان در مقابل هر چیز اجباری مقاومت می‌کند و در برابر آن گارد می‌گیرد.

رؤیاهای بزرگ در خانه‌های کوچک

کارشناسان مسائل اجتماعی در گفت‌وگو با همشهری آسیب‌ها و فرصت‌های پیشنهاد ساخت خانه‌های 25متری در کلانشهرها را بررسی می‌کنند
همه افراد فارغ از آنکه چه کارهایی طی شبانه‌روز انجام می‌دهند، شغل‌شان چیست و چقدر درآمد دارند، پس از پایان روز نیاز به استراحت، آرامش و جایی دارند به‌نام «خانه» که به دور از هیاهوی دنیای بیرون و فارغ از تمام خستگی‌ها، مشکلات و همه آنچه ذهنشان را به‌خود مشغول کرده لحظات و اوقات خوشی برای خود داشته باشند.هر تعریفی برای خانه داشته باشیم برخورداری از آرامش و آسایش نسبی هم سهمی در آن خواهد داشت.