22
شنبه 21 تیر 1399
شماره 7984
ادب‌وهنر
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

راهنما

نمایشگاه مجسمه‌های توکل اسماعیلیمش اسماعیل
مسعود میر| شما بگویید یک کتابفروش تنها و بی‌مشتری در راسته خیابان انقلاب اما من می‌گویم شمایل مدرن آقای هانتا در تنهایی پرهیاهو.

پیشقدم در اجرا

فقیهه سلطانی از تجربیاتش در اجرای «یه گاز کوچولو» در این روزهای کرونایی می‌گوید
سالن سایه تئاترشهر قبل از شیوع ویروس کرونا، میزبان نمایش «یه گاز کوچولو» فقیهه سلطانی بود؛ نمایشی که بعد از چند روز اجرا و با آمدن این میهمان ناخوانده همچون دیگر آثار نمایشی اجرایش متوقف شد و این تعطیلی به 4‌ماه رسید.