4
شنبه 21 تیر 1399
شماره 7984
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مسیر ورودی ارز به کشور پیچیده و دسترسی به ارزهای ایران در بانک‌های خارجی سخت‌ شده و دولت و بانک مرکزی را در برابر یک چالش جدی قرار داده است.

بازی دوسر باخت خانه‌اولی‌ها

طبقه متوسط شهری که روی خانه‌دار‌شدن با صندوق مسکن یکم حساب کرده بودند به بازندگان اصلی بازار مسکن تبدیل شدند
خانه‌اولی‌هایی که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کردند، به بازندگان اصلی بازی دولت در بازار مسکن تبدیل شده‌اند و در بهترین حالت اگر در مسکن ملی ثبت‌نام کرده باشند، مجبورند بی‌خیال همه برنامه‌ریزی‌های قبلی شوند و برای خرید مسکن در یکی از پروژه‌های مسکن در شهرک‌های مسکونی اطراف کلانشهرها یا پروژه‌های ساختمانی حومه مناطق شهری دست‌به‌کار شوند.