ورود مجلس به انتقال کوه زباله پایتخت

«آرادکوه»، کوه زباله تهران باید جابه جا شود. این دستور رئیس‌جمهوری در زمستان سال 97برای پایان بخشیدن به بخشی از بوی نامطلوب پایتخت و تعیین تکلیف برای یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های پسماند خاورمیانه در جنوب شهر تهران بود و حالا پیگیری‌های همشهری از اعضای فراکسیون محیط‌زیست مجلس مشخص کرد که نمایندگان، انتقال کوه زباله تهران را در دستور کار دارند.