افزایش فشار تحریم‌ها از زمستان پارسال

از نظر فعالان اقتصادی میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی از زمستان پارسال بیشتر شده است
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه می‌شود نشان می‌دهد که فشار تحریم‌های خارجی از زمستان سال قبل افزایش یافته است، چرا که مولفه یا شاخصه میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی به یکباره در زمستان پارسال سقوط و از نظر فعالان اقتصادی بدترین وضع را پیدا کرده است.