گام اول تبدیل شرکت مترو به هلدینگ

مجمع سالانه شرکت مترو به ریاست پیروز حناچی، شهردار تهران، نماینده وزارت کشور، ۳نماینده از سوی شهرداری با معرفی شهردار و تصویب شورای شهر و همچنین اعضای هیأت‌مدیره شرکت مترو و علی امام، مدیرعامل این شرکت برگزار شد.