درگذشت سومین نماینده به‌خاطر ابتلا به کرونا

عیسی جعفری، نماینده کبودرآهنگ و بهار در مجلس یازدهم، سومین نماینده‌ای است که ویروس کرونا او را از پای در‌‌آورد.