5
شنبه 23 آذر 1280
شماره 7987
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3696
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7987

خرداد آتشین

10هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور تنها در خرداد ماه امسال سوخت
خرداد امسال یکی از مهلک‌ترین دوره‌های زمانی دهه اخیر برای عرصه‌های طبیعی کشور بود.