شورایارهای فعلی اجازه فعالیت دارند

از نماینده‌های مجلس و مدیران عالی شهری گرفته تا کارشناسان حوزه محله، بر این باورند که شورایاران تهران به‌عنوان بازوان کمکی شورای شهر باید به کار خود ادامه دهند. با وجود این، رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو انتخابات شورایاری‌ها از دوره بعد، اما و اگرهای فراوانی را برای یاران شهر به وجود آورده است.