نبرد خاموش ترکیه و عربستان در لبنان

رسانه‌های لبنانی از افزایش قابل توجه نفوذ ترکیه در میان مسلمانان اهل سنت این کشور سخن می‌گویند
رسانه‌های لبنانی هفته‌های گذشته چندین گزارش درباره افزایش نفوذ ترکیه در این کشور منتشر کرده‌اند.