23
شنبه 17 اسفند 1398
شماره 7899
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مرزهای بسته به روی پناهجویان

هزاران پناهجویی که طی هفته گذشته برای ورود به اروپا از خاک ترکیه به سمت نوار مرزی یونان هجوم برده‌ بودند، اکنون در منطقه حائل مرزی میان 2 کشور سرگردان شده‌اند.
خاورمیانه
​​​​​​​سرانجام ماراتن یک ماهه روسیه و ترکیه در سوریه به واسطه توافق پوتین و اردوغان خاتمه یافت، اگرچه به‌طور موقت! بر این اساس، ادلب از دقایق اولیه روز جمعه برای اولین بار طی هفته‌های گذشته شاهد آرامشی نسبی است؛ آرامشی که مشخص نیست مجددا چه زمان و در کدام نقطه از سوی یکی از طرفین شکسته خواهد شد.

آمریکا، گرفتار ترامپ و کرونا

آمریکا همزمان با شیوع جهانی ویروس، گرفتار کمبود امکانات مقابله با ویروس و شایعه‌پراکنی‌های دونالد ترامپ است
گزارش
​​​​​​​سرعت گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان، دولت‌ها را برای مقابله با این ویروس کشنده به تنگنا انداخته و در آمریکا، نه‌تنها کمبودهای دولتی که رئیس آن به بدتر‌ شدن بحران دامن می‌زنند.
PDF جهان
کوتاه جهان
کیوسک