پیشنهاد سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها

درحالی‌که در شرایط فعلی بازارهای مالی فعال، شاهد سرگردانی و ابهام در سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خرد هستیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت می‌توانند بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاران خرد و حتی کلان باشند.