09
شنبه 17 اسفند 1398
شماره 7899
درنگ2
123
1234
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
بعضی از مشاغل فصلی هستند و مخصوص اسفند و قبل از عید. فروش ماهی قرمز، پرورش و فروش سبزه، ساخت ظروف سفالی، تنگ ماهی، جام‌ها و ظروف شیشه‌ای، پخت و فروش سمنو و... از این دست مشاغل هستند.

خنجرهایی بر پیکر گردشگری

شیوع ویروس کرونا، آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای سفرهای نوروزی ایجاد کرده است
​​​​​​​کرونا، هواپیمای اوکراینی، بنزین 3هزار تومانی... امسال از آن سال‌هایی است که در تاریخ گردشگری به یادگار می‌ماند.