خیابانی به نام طراح پارک‌های معروف تهران نیست

​​​​​​​چند سالی است که خانه حسین محجوبی، نقاش پیشکسوت و طراح‌ پارک‌های معروف تهران، به موزه تبدیل شده و از همان زمان‌ها یا شاید پیش‌تر وعده تغییر نام خیابانی که منزل این هنرمند در آن واقع شده هم داد شد؛ اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.