5
شنبه 17 اسفند 1398
شماره 7899
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

میراث فیروز؛ منابع طبیعی و روزهای کرونا

هفته منابع طبیعی با دو اتفاق غم‌انگیز همراه شد. در نخستین روز، بنیانگذار سازمان حفاظت محیط‌زیست و باغ گیاهشناسی ملی و پارک پردیسان، اسکندر فیروز در 93سالگی درگذشت.
ویژه
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7899
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

سفر پر خطر

ورود اضطراری 13 استان کشور به قرنطینه گردشگری / گیلان، مازندران، گلستان، شیراز، اصفهان، سمنان، قزوین، کرمان، یزد، چابهار، ایلام، همدان و خراسان‌رضوی دروازه‌های ورودی را به روی گردشگران بستند
کشور به یک قرنطینه خودجوش و خودبه‌خودی در حوزه سفر تبدیل شده است.