08
شنبه 17 اسفند 1398
شماره 7899
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
در خیلی از نقاط دنیا، در آستانه سال نو، کمپین‌های مختلفی راه می‌افتد؛ کمپین نخریدن پوشاک، کمپین نه به مصرف‌گرایی و... .
فروشندگان بازار پوشاک از حال و هوای این بازار در روزهای پایانی سال می‌گویند

لباس‌فروشی‌های بی‌رمق

این رسم نانوشته جای خود را خوب میان همه باز کرده و دیگر این داستان تبدیل به یک داستان تکراری‌ شده؛ یک‌ ماه باقی‌مانده به پایان سال، نان فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک در روغن است.