بادکنک؟ نه، دستکش سفید

فرهاد یلدا:تو بیا تعریف کن ماهی گلی که اسفند چقدر عاشق بهار است. تو بیا فریاد بزن زیر آب که ‌ماه آخر نصف عمرش را باخته اما هنوز برای استقبال از‌ ماه اول یک قدم برنداشته است.