نکته بازی/ اول فصل سالم نبودی؟

بعد از شکست در برابر مس کرمان، حمید مطهری از سرمربیگری نساجی کناره‌گیری کرد، اما مدیریت باشگاه استعفای او را نپذیرفت.