چراغ ذخایر دارویی، سبز شد

رئیس سازمان غذا و دارو: برای مدیریت کمبودهای دارویی، یکی از اقدامات مهم، اصلاح الگوی مصرف است
ذخایر دارویی کشور در مقایسه با 3‌ماه گذشته که کمبودهای قابل توجهی درباره برخی داروها داشت، اکنون به وضعیت پایداری رسیده است.