11
یکشنبه 30 بهمن 1401
شماره 8717
روایت تهران
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
چنارهای خیابان ولیعصر عج ریشه در محله کن دارد

ارباب خلیل و خزانه چنارهای مرغوب

اگرچه فاصله محله «کن» تا طولانی‌ترین خیابان خاورمیانه زیاد است‌ اما چنارهای خوش قد و بالای خیابان ولیعصرعج ریشه در تاریخ کن دارند و تبار و اصل و ‌نژادشان را باید در این محله قدیمی تهران جست‌وجو کرد.