21
یکشنبه 30 بهمن 1401
شماره 8717
پرونده1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

توییتر

توییتر
جنایتکار فراری ساواک در لس‌آنجلس ندای زندگی و آزادی سر می‌دهد، درحالی‌که 44سال قبل قاتل زندگی و آزادی بود

رونمایی از فسیل جنایت

همزمان با شنبه تاریخی مردم ایران در روز 22بهمن 1401 و راهپیمایی غیورانه 21میلیونی مردم ایران در این روز تاریخی، جمعی محدود و معدود از عناصر ضد‌انقلاب نیز در لس‌آنجلس آمریکا یک دورهمی برگزار کردند.