22-23
یکشنبه 30 بهمن 1401
شماره 8717
پرونده 2و3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

روایت‌های ناب از روزهای تلخ

تاریخچه
روایت‌های شاخص‌‌ترین چهره‌های انقلابی که از سوی شکنجه‌گران ساواک در کمیته مشترک ضد‌خرابکاری شکنجه شدند، شنیدنی است.
تاریخچه
بین سال‌های۱۳۵۰تا۱۳۵۳ درس‌های تفسیر و ایدئولوژی آیت‌الله خامنه‌ای در ۳مسجد «کرامت»، «امام حسن ع » و «میرزا جعفر» مشهد مقدس تشکیل می‌شد، برای همین هر روز مردان و زنان بسیاری که بیشترشان جوان بودند، به این مساجد می‌آمدند تا با تفکرات اصیل اسلامی آشنا شوند.

ننگ ابدی ساواک

مروری بر ساختار تشکیلاتی ساواک شکنجه گرانش و روایت های شکنجه شده ها در کمیته مشترک ضد خرابکاری
گزارش
برای بسیاری از مبارزان انقلابی، اتاق‌های بازجویی ساواک، آخر دنیا بود؛ سازمانی مخوف که برای سرکوب مخالفان رژیم شاه ایجاد شد و نقش مهمی در مقابله با معترضان داشت.