حاج‌علی‌اکبری: چین ماجرای عربستان را جبران کرد

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به چین، این سفر را اتفاق مهمی دانست.