مدارس غیردولتی ساماندهی می‌شوند

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: «با توجه به اسناد بالادستی و برنامه ‌دولت مردمی سیزدهم و برنامه‌های وزیر آموزش و پرورش، ساماندهی مدارس غیردولتی را در برنامه کاری داریم تا بتوانیم بسیاری از نقدهایی که بر مدارس غیردولتی انجام می‌پذیرد، مرتفع کنیم.»