14
سه شنبه 25 مرداد 1401
شماره 8567
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

۳۰میلیارد تومان اعتبار برای روشنایی محدوده عبور یوز نیاز است

خبر روز
تامین روشنایی محدوده عبور یوز در منطقه پارک ملی توران نیازمند ۳۰میلیارد تومان اعتبار است.
ویژه
تسهیلاتی توسط صندوق ملی محیط‌زیست به بانوان توانمند در حوزه محیط‌زیست با معیشت پایدار پرداخت می‌شود.
700 مجموه تاریخی در شهر تاریخی اوجان در آذربایجان شرقی برای یافتن شهر باستانی اوجان و پایتخت تابستانی ایلخانان مغول بررسی و کاوش شد و بالاخره باستان‌شناس‌ها توانستند پس از 10سال بررسی این شهر تاریخی را از دل خاک بیرون بکشند.

ایران در جمع برترین‌های درختکاری

مؤسسه منابع جهانی: ایران در 2 دهه گذشته بیش از برداشت، درخت کاشته است
گزارش
براساس نتایج تحقیقات «مؤسسه منابع جهانی» 36کشور در 20سال گذشته بیشتر از برداشت درخت، درخت کاشته‌اند. ایران نیز با کاشت 36.7 هزار هکتار درخت در ردیف این کشورها قرار گرفت.