انتخاب استان‌های معین و تمرکززدایی از صادرات

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت از اقدامات صورت گرفته برای افزایش نقش استان‌ها در دیپلماسی اقتصادی خبر داد
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، سال گذشته در سفر به گلستان تأکید کرده بود دیپلماسی اقتصادی باید در استان‌ها فعال شود تا یک دیپلماسی اقتصادی قوی به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های مرکزگرا و تهران شکل گیرد و مشکلات کمتر ‌شود.