آقای مشکی‌پوش

اصالتش به روستای کریان از توابع شهرستان میناب در استان هرمزگان برمی‌گردد، خودش اما ۲۵ مرداد ۱۳۵۸ در محله شیر اول بندرعباس به دنیا آمد.