23
سه شنبه 25 مرداد 1401
شماره 8567
تاریخ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آنان که بیم از مرگ را به هیچ گرفتند!

نگاه
113 سال قبل در همین ایام، اتفاقی شگفت‌آوری در پایتخت ایران اسلامی شیعه به‌وقوع پیوست.
ویژه
کتاب «اساطیر و اساطیرواره‌ها» نوشته سیروس شمیسا را انتشارات هرمس منتشر کرده است.
کتاب سیره امام رضا ع با زیر عنوان «در رویارویی با تعارض‌های خاندان علوی» نوشته فاطمه ایزدشناس را انتشارات بوستان کتاب منتشر کرده است.
کتاب «رازهای ناگفته» خاطرات اردشیر زاهدی، وزیر پیشین امور خارجه و آخرین سفیر ایران در آمریکا با مقدمه و ویرایش محمود طلوعی از سوی نشر علم منتشر شده است.
انجمن‌های مخفی بابیه و ازلیه، در نهضت عدالتخانه ایران

مشروطه‌ای که مشروطه نشد!

گزارش
گذری اجمالی بر تاریخ دوران مشروطه‌خواهی در ایران، به خوبی گواه این مسئله است که دست‌هایی از خارج، با استفاده از عمال داخلی خود توانستند این جریان را که می‌رفت تا ایران را از ظلم استبداد قجری آزاد کند، منحرف سازند و با از میان‌برداشتن رهبران روحانی آن، ورق را به نفع خودشان برگردانند.