کیمیا

محمد سرافراز دوره کوتاهی سکان صداوسیما را در دست داشت. مهم ترین سریال دوران وی، «کیمیا» ساخته جواد افشار بود.