پایتخت غرق در نور

بوستان ملت به‌مدت 50شب میزبان جشن نور تهران زیبا خواهد بود
سازمان زیباسازی شهر تهران به مناسبت نیمه‌شعبان بزرگ‌ترین جشن نور را در قالب طرح «تهران زیبا» برگزار می‌کند و بوستان ملت میزبان این جشن باشکوه است.