اکران نوروزی «غریب»

سینماها در نوروز 1402سانس‌های بیشتری دارند؟
فیلم‌های «چپ، راست»، «خط استوا»، «ملاقات خصوصی» و «بخارست» روی پرده سینما هستند و اکران آنها به نوروز می‌رسد، اما قرار است 5فیلم دیگر هم به جمع فیلم‌های نوروزی اضافه شوند.