14
شنبه 13 اسفند 1401
شماره 8728
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

فعالیت انسانی عامل کاهش جمعیت حیات وحش

دریچه
از 3دهه پیش که سراشیبی کاهش جمعیت حیات‌وحش و افزایش تهدید خطر انقراض گونه‌های جانوری ایران آغاز شد، این روند همچنان ادامه دارد.
ویژه
درخت‌کاری مهم‌ترین مولفه برای بهداشت، حفاظت و ارتقای محیط‌زیست است .
10 گونه حیات‌وحش به‌گفته رحیم الوندی، رئیس اداره حیات‌وحش محیط‌زیست استان خوزستان جزو گونه‌های در معرض انقراض در این استان هستند.

انقراض در کمین حیات‌وحش

سالانه 80هزارگونه از حیات‌وحش ایران در تصادفات جاده‌ای تلف می‌شوند
گزارش
روز جهانی حیات‌وحش در ایران، روز گذشته و مصادف با سومین روز تلف شدن پیروز، یوزپلنگ آسیایی در اسارت متولد شده ایران آغاز شد و پایان یافت.