11
شنبه 13 اسفند 1401
شماره 8728
روایت تهران
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
91سال قبل 4ساختمان با 8گنبد در املاک میرزایوسف آشتیانی ساخته شد

متقارن‌ترین میدان پایتخت

میدان 92ساله حسن‌آباد، در پازل یازدهم شهر تهران یکی از نخستین میدان‌هایی است که در شهر تهران ساخته شده است.