نقل قول خبر/جایگزینی خودروهای ون با تاکسی

سوارکردن 4نفره مسافر برخلاف تعریف درست تاکسی است.