نقل‌قول‌خبر/غربی‌ها اشک تمساح می‌ریزند

واکنش مداخله‌آمیز برخی مقامات غربی به موضوع مسمومیت مشکوک دانش‌آموزان عزیز دختر ایرانی، تداوم جنگ ترکیبی دشمن است.