21
شنبه 13 اسفند 1401
شماره 8728
پرونده1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نمازجمعه از نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی

نگاه
نمازجمعه یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی است که در آن باید هم به امور دینی و مذهبی مردم و هم به مسائل روز سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی توجه و اشاره شود.

خدمت کنار عبادت

مهم‌ترین برنامه‌های جنبی ستاد نمازجمعه چیست و چه کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند؟
ستادهای برگزاری نمازجمعه تشکیلاتی منبعث ازسوی امام جمعه هستند که وظیفه برپایی هرچه بهتر نماز و نیز ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سهولت حضور نمازگزاران در نمازجمعه و تامین نیازهای آنان را بر عهده دارد.