22-23
شنبه 13 اسفند 1401
شماره 8728
پرونده2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

علامه ذوالفنون

دریچه
هنگامی که علامه محمدتقی مصباح یزدی به‌عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران در هر دو هفته یک‌بار در اواخر سال‌1376 انتخاب شد، برخی چهره‌های عمدتا سیاسی جریان اصلاحات از حضور او در نمازجمعه و سخنرانی‌های پیش از خطبه‌های نماز احساس نگرانی کردند.
نقل‌قول‌خبر
حسن رحیم‌پورازغدی چهره‌ای است که به صراحت کلام و بیان شهره است.

گره‌گشا و وحدت‌ساز

مروری بر مهم‌ترین فعالیت‌های انجام‌شده از سوی ائمه‌جمعه کشور که سبب نزدیکی میان آنان و مردم شد
گزارش
برخی جریان‌های سیاسی چه در داخل و چه در خارج کشور تلاش دارند این‌طور القا کنند که روحانیون دغدغه مردم را ندارند و آنان که ملبس به این لباس هستند، کارکردی در جامعه ندارند و مردم از آنان فاصله گرفته‌اند.