09
شنبه 13 اسفند 1401
شماره 8728
زندگی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تفریح و شادی لازمه زندگی است

روشنا
«تفریح و شاد‌بودن مانع تکامل معنوی‌می‌شود.» این تصور اشتباهی است که در ذهن بعضی از ما جا گرفته است.
گزارش
زهرا حسین‌زاده از پرستارهای دوران جنگ است که از سال‌1359تا 1365در جبهه حضور داشته و شاهد حوادث تلخ و شیرینی از دوران دفاع‌مقدس بوده است.
مادر شهید مهدی رضوی خودش را مکلف کرده تا به خانواده شهدا سرکشی کندز

می‌دانستم هر چه بکارم، درو می‌کنم

گزارش
پسرش را در عملیات مرصاد از دست داده؛ مرداد سال1367. سیدمهدی فرزند اولش بود و به وقت شهادت فقط 17سال داشت. منافقان او را به فجیع‌ترین شکل شهید کردند.