مهر تأیید مجلس بر نیاز شهرها

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های اخیر، از یک‌سو به آثار بیماری‌های نوظهور بر شهرسازی اشاره کرده و از سوی دیگر شهرها را نیازمند حمایت بیشتر دانسته است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا گزارش‌هایی را منتشر کرده که هم مهر تأییدی بر اقدامات مدیریت شهری تهران در مقابله با کرونا به‌حساب می‌آید و هم درست همان چیزی است که مدیران شهری کشور مدت‌هاست اعلام می‌کنند برای رفع مشکلات موجود شهرها باید مورد توجه قرار گیرد.