20
شنبه 6 اردیبهشت 1399
شماره 7925
سینما
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آنها در شب زندگی می‌کنند

70 سالگی«در مکانی خلوت» ساخته نیکلاس ری
«در مکانی خلوت» در سبک بصری به فیلم نوآر می ماند و در حال و هوا عاشقانه ای تلخ و اندوهناک است که بیش از هر چیز روحیات شخصی خالقش را بازتاب می‌دهد.