5
شنبه 6 اردیبهشت 1399
شماره 7925
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سیلاب و ضرورت حفظ زیرزمینی آب

یادداشت
چرخه علمی مدیریت منابع آب شبکه‌ای پیچیده از متغیرهای اقتصادی، سیاسی، محیط‌زیستی و اجتماعی است که غفلت از هر یک می‌تواند فاجعه بیافریند. در محافل و کتب علمی از قنات‌ها و آب‌انبارها به‌عنوان خلاقیت مردمان ساکن مناطق خشک و نیمه خشک در مدیریت منابع آب نام برده می‌شود.
گردشگری
آمار ابتلا به کرونا در ایران با برچیدن محدودیت‌های سخت و بازگشت به‌کار بخشی از مشاغل و برداشتن محدودیت‌های تردد بین استانی و گشودن درهای بوستان‌ها به روی مردم، باز هم با افزایش مواجه شده است.

قنات‌ها پرآب شدند

عملیات آبخیزداری، میزان ذخیره آب ناشی از بارندگی‌ها را افزایش داده و خروجی آب برخی قنات‌ها را 3برابر کرده است
منابع آب
میزان بارش‌های کشور از اواخر سال 97 افزایش یافت و در بهار و پاییز سال گذشته همچنان ادامه داشت.
PDF زیست‌بوم
کوتاه زیست‌بوم
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7925
جدول‌اعداد | 3634