نامه‌ای برای افشای دستمزدها

​​​​​​​تهیه‌کننده شهرزاد برای شفاف‌سازی‌ درباره قراردادهای سینمایی و سریال‌ها فراخوان داد.