04
شنبه 6 اردیبهشت 1399
شماره 7925
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

صدای اصناف

آتش کرونا به دامن کاسبانی افتاده که بعد از یک سال سخت اقتصادی روی اسفند‌ماه حساب ویژ‌ه‌ای باز کرده بودند و حالا حتی توان پرداخت اجاره واحد خود را ندارند
شهر‌ها تاریک و خیابان‌ها دلگیر شده‌اند. کرکره‌ مغازه‌ها پایین است و از همین خاموشی یکدست، حال و هوای دلگیری بر همه کوچه‌ها سنگینی می‌کند. پر بیراه نیست اگر بگوییم همه کاسبانی که این‌روزها دیگر چراغ مغازه خود را روشن نمی‌کنند، جور دیگری روی اسفند پارسال حساب کرده بودند.