خیابان لاله‌زار، «راسته نمایش» می‌شود

قرار است خیابان لاله‌زار، به «راسته نمایش» شهر تهران تبدیل شود. خیابانی که هم‌اکنون راسته نور و نئون و لوستر است، قرار است تغییر کند و به روزگار گذشته‌اش نزدیک شود.