انتقاد از رفتار 2گانه برخی نمایندگان مجلس در بحران آب

عاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست از رفتار دوگانه برخی نمایندگان مجلس در «بحران آب» انتقاد کرد و گفت: برخی نمایندگان در مجلس از حل مشکل آب حرف می‌زنند اما وقتی به شهر محل انتخاب خود می‌روند،