18
دو شنبه 18 تیر 1397
شماره 7426
ایرانشهر
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مدیر‌کل‌ها  اشتباه نمی‌کنند

یادداشت
کمتر از این دست خبرها منتشر می‌شود؛ خبرهایی که واقعیت‌ها را به زبان کلمات می‌آورد و نشان می‌دهد ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی کدر نشده.
ویژه
وزیر کشور گفت: توسعه سیستان را باید به صورت یکپارچه در نظر گرفت و بر همین اساس نیاز است تا سازمان عمران دوباره در این منطقه احیا شود.
گذر فرهنگ
سینما یکی از تفریح‌های مردم در بیشتر شهرهای کشور است. خوشبختانه با وجود آن‌که هنوز همه شهرهای کشور سینما ندارند،

غربت «سرآقاسید»

اهالی این روستا در چهارمحال‌ و بختیاری به دلیل بوروکراسی‌ها نمی‌توانند برای توسعه گردشگری از تسهیلات روستایی استفاده کنند
چهار محال بختیاری
اسمش آشوست. 20 سال دارد. هنوز پیراهن سیاه را از تن درنیاورده. صدایم را که پشت تلفن می‌شنود، می‌گوید: «برف‌ها آب شده. حالا می‌توانید به روستا بیایید، اما پدرم دیگر نیست.
PDF ایرانشهر
کوتاه ایرانشهر
ورودی خیابان خسروشاه در شهر تبریز که به میدان ساعت مشهور است،