چراغ‌های رابطه خاموشند

نگاهی به جایگاه ادبیات کودک و نوجوان ایران در عرصه‌های بین‌المللی
وقتی به جایزه‌های مهم ادبیات کودک و نوجوان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سهم ادبیات ایران از این جایزه‌ها بسیار ناچیز بوده است.