40
سه شنبه 20 آبان 1399
شماره 8081
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پایگاه سلامت در سرای محله مجیدآباد منحل شده است و مراجعان این پایگاه می‌توانند به پایگاه‌های استقلال و فلکه چهارم تهرانپارس مراجعه کنند.
کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، رمان«خواب باران» نوشته وجیهه سامانی است که از سوی انتشارات کتابستان معرفت منتشر شده و به یکی از آسیب های اجتماعی یعنی اعتیاد و پیامدهای آن در جامعه می پردازد.

قریه باصفای دوشان تپه

هویت
دوشان تپه، نامی است‌که هنوز اهالی شرق تهران آن را زیاد به زبان می‌آورند. محدوده ای در خیابان پیروزی که در حال‌حاضر اثری از آن دیده نمی‌شود اما اهالی همچنان به عنوان یک محله آن را می‌شناسند.